เทคนิคการเลี้ยงปลา


ปลาหลากหลายสายพันธุ์Azumanishiki
Cyakin
Edonishiki
Hamanishiki
Kurodemekin
Kyariko
Kyarikoparl
Nankin
Oranda
Ranchu
Ryukin
Sakuranishiki
Sakuranishiki
Suihougan
Tantyo
Tosakin

หมายเหต
ุ รูปภาพจาก Japan Kingyo 2004 Calendar
 

ในประเทศญี่ปุ่น ปลาทองมีมากมายหลายสายพันธุ์ ทุกสายพันธุ์จะกำหนดรุ่น โดยการเรียกตามอายุ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงเวลายาวนาน จึงทำให้ตามปกติสามารถเพาะพันธุ์ปลาทองได้เพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน เท่านั้น แต่สภาพอากาศที่เป็นเช่นนี้กลับเป็นผลดี ทำให้สามารถผลิตปลาที่มีคุณภาพดีได้

  • ปลาแรกเกิด จนถึงอายุประมาณ 3 เดือน จะเรียกกันว่า Aoko (อาโอโคะ) ในเมืองไทยนิยมเรียกกันว่า Black Baby ซึ่งโดยทั่วไป จะมีขนาดความยาวของลำตัวจากหัวจรดปลายหาง ประมาณ 2-4 ซม.
  • โตขึ้นมาอีกเล็กน้อยมักจะเรียกกันว่า Bigbaby (ประมาณ 4-8 ซม.) จนถึงปลามีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ก็จะเรียกปลาตัวนั้นว่า Tosai (โทไซ)
  • พอถึงเดือน มกราคม ของปีถัดไป ถึงแม้ปลาจะมีอายุเพียง 8-9 เดือน ก็มักจะเรียกกันว่าเป็นปลา Nisai (นิไซ)
  • ถึงเดือน มกราคม ของอีกปีหนึ่ง ก็จะเรียกกันว่า Oya (โอหย่ะ) หรือรุ่นพ่อแม่พันธุ์