FISH FOOD อาหารปลา

สุดยอดอาหารปลาจังโกะ (Chanko) ผลิต และนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

สนใจติดต่อได้ที่ Boss Ranchu โทร. 081-832-1922

1. อิชิบัง (ICHIBAN SYUSSE ) สำหรับลูกปลาที่มีอายุประมาณ 15 วันขึ้นไป

คุณประโยชน์ : มีโปรตีนสูงถึง 60% เพื่อสร้างให้ลูกปลามีการพัฒนาอย่างเต็มที่ สมบูรณ์ แข็งแรง มีสารอาหาร และวิตามินที่ลูกปลาต้องการครบถ้วน
ลักษณะอาหาร : เป็นอาหารเม็ดเล็กจิ๋ว จมน้ำ
วิธีใช้ : ให้ในจำนวนที่ลูกปลากินหมดในเวลา 3-5 นาที วันละ 4-6 ครั้ง
เก็บในที่ไม่มีแสงแดด ไล่ลมออกก่อนปิดซอง
หลังจากเปิดซองแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน
ราคาจำหน่าย : ขนาดซอง 300 กรัม ราคาซองละ 1,200.- บาท


2. โคเรโยริ ซันยากุ (KOREYORI SANYAKU) สำหรับปลาที่มีอายุ 1 เดือนขึ้นไป
คุณประโยชน์ : มีโปรตีนสูงถึง 63% ทำให้ปลาสมบูรณ์ แข็งแรง และเจริญเติบโตอย่างสมสัดส่วน ปลาจะมีท้องที่ได้รูปทรงไม่ยื่นออกมาก ใช้เทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง ทำให้สามารถรักษาโปรตีนให้คง
สภาพอยู่ในปริมาณที่สูงมาก มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงอาหารสด เช่น หนอนแดง แต่มีวิตามินและเกลือแร่ที่เหนือกว่า
ลักษณะอาหาร : เป็นอาหารเม็ดเล็ก จมน้ำ
วิธีใช้ : ให้ในจำนวนที่ปลากินหมดในเวลา 3-5 นาที วันละ 2-3 ครั้ง
เก็บในที่ไม่มีแสงแดด ไล่ลมออกก่อนปิดซอง
หลังจากเปิดซองแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน
ราคาจำหน่าย : ขนาดซอง 500 กรัม ราคาซองละ 1,500.- บาท


3. ฟูจิ ซากูระ (FUJI SAKURA) เพิ่มสีสรรให้ปลาสวยสดใส
คุณประโยชน์ : มีโปรตีน 53% เจริญเติบโตอย่างสมสัดส่วน มีส่วนผสมของสารอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างสีสรรให้สวย
เข้มสดใส เห็นผลภายใน 10 วัน ไม่ทำให้ปลาเป็นหมัน
ลักษณะอาหาร : เป็นอาหารเม็ดเล็ก จมน้ำ ไม่ทำให้น้ำเลี้ยงปลาสกปรก
วิธีใช้ : ให้ในจำนวนที่ปลากินหมดในเวลา 3-5 นาที สามารถใช้ผสมกับโคเรโยริ ซันยากุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ปลาเจริญเติบโต และสมสัดส่วนเร็วขึ้น
เก็บในที่ไม่มีแสงแดด ไล่ลมออกก่อนปิดซอง
หลังจากเปิดซองแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน
ราคาจำหน่าย : ขนาดซอง 500 กรัม ราคาซองละ 1,300.- บาท


4. โออิริ บูคูโระ (OOICHO BUKURO) เหมาะกับปลาทุกเพศทุกวัย
คุณประโยชน์ : มีโปรตีน 48% อุดมด้วยแร่ธาตุ และสารอาหารที่ครบครัน เหมาะสำหรับปลาทุกช่วงอายุ และปลาที่ต้องการความสมบูรณ์จนถึงรุ่น Oya
ลักษณะอาหาร : เป็นอาหารเม็ดเล็ก จมน้ำ ไม่ทำให้น้ำเลี้ยงปลาสกปรก
วิธีใช้ : ให้ในจำนวนที่ปลากินหมดในเวลา 3-5 นาที วันละ 2-3 ครั้ง
เก็บในที่ไม่มีแสงแดด ไล่ลมออกก่อนปิดซอง
หลังจากเปิดซองแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน
ราคาจำหน่าย : ขนาดซอง 1 กิโลกรัม ราคาซองละ 1,800.- บาท


5. คินโบชิ (KINBOCHI) สุดยอดอาหารวิตามิน เสริมสร้างทุกสัดส่วน
    พร้อมทั้งสุขภาพแข็งแรง
คุณประโยชน์ :

เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อปลารันชู เพียงแค่ใช้ผสมกับอาหารเม็ดที่ท่านใช้อยู่เพียง 7-10 วัน ท่านจะรับรู้ได้ถึงความแตกต่าง

ลักษณะอาหาร : เป็นอาหารเม็ดขนาดเล็ก จมน้ำ
วิธีใช้ :

ใช้ผสมกับอาหารเม็ดที่ใช้อยู่ประจำวัน ในอัตราส่วน 5-10% เท่านั้น
เก็บในที่ไม่มีแสงแดด ไล่ลมออกก่อนปิดซอง
หลังจากเปิดซองแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน

ราคาจำหน่าย : ขนาดซอง 100 กรัม ราคาซองละ 900.- บาท

 

หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า