ได้รับรางวัล ฮิงาชิโอเซกิ และ
นิชิโอเซกิ รุ่นโทไซ อีกทั้ง
นิชิโอเซกิ รุ่นนิไซในงานประกวด
รันชูทั่วประเทศ ญี่ปุ่น All Japan Ranchu Show ครั้งที่ 49 ของสมาคมรันชูแห่งญี่ปุ่น

ผู้มุมานะวัยหนุ่มที่ยืน
อยู่บนยอดเขาปี 2004
คุณยามาดะ โยชิโตะ
(Mr.Yoshito Yamada)


ประสบความสำเร็จยืนอยู่บนจุดยอดเขาในการประกวดนิจิรัน (สมาคมรันชูแห่งประเทศญีปุ่น) ได้อย่างงดงาม เขามีประวัติการเลี้ยงปลามายาวนานมาก จนนึกไม่ถึงเลยเมื่อเทียบกับอายุเป็นที่คาดหมายว่าจะเป็นบรีดเดอร์ ระดับแนวหน้าคนหนึ่ง ซึ่งสามารถผลิตปลารันชูที่งดงามล้ำเลิศได้ดีมากอีกคนทีเดียว
การประกวดรันชูทั่วประเทศ All Japan Ranchu Show ของสมาคมรันชูแห่งญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 3 พฤศจิกายน นั้น ถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของผู้รักปลารันชูทั่วประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้เป็นครั้งที่ 49 นับได้ว่าเป็นประวัติการณ์ของการประกวดทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลปลาถึง 3 ตัว คือ ได้รับรางวัลรุ่นโทไซ ทั้ง 2 ฝ่ายคือ ฮิงาชิโอเซกิ (ฝ่ายตะวันออก) และนิชิโอเซกิ (ฝ่ายตะวันตก) พร้อมกันนั้นยังได้รับรางวัล นิชิโอเซกิ (ฝ่ายตะวันตก) ของปลารุ่นนิไซอีกด้วย รวมเป็น 3 ตัว นั้นก็คือ คุณยามาดะ โยชิโตะ ซึ่งเราจะขอแนะนำในครั้งนี้
ประกาศนียบัตรรางวัลการ
ประกวดปลาในงาน All Japan Ranchu Show ครั้งที่ 49 ณ ประเทศญี่ปุ่น
รูปปลาโทไซที่ได้รับรางวัลนิชิโอเซกิ
รูปปลาโทไซที่ได้รับรางวัลฮิงาชิโอเซกิ
รูปปลานิไซ ที่ได้รับรางวัล นิชิโอเซกิ

การประกวดรันชูทั่วประเทศ All Japan Ranchu Show ของสมาคมรันชูแห่งญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 3 พฤศจิกายน นั้น
ถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของผู้รักปลารันชู ทั่วประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้เป็นครั้งที่ 49 นับได้ว่าเป็นประวัติการณ์ของการประกวดทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลปลาถึง 3 ตัว คือ ได้รับรางวัลรุ่นโทไซ ทั้ง 2 ฝ่ายคือ ฮิงาชิโอเซกิ (ฝ่ายตะวันออก) และนิชิโอเซกิ (ฝ่ายตะวันตก) พร้อมกันนั้นยังได้รับรางวัล นิชิโอเซกิ (ฝ่ายตะวันตก)ของปลารุ่นนิไซ อีกด้วย รวมเป็น 3 ตัว นั้นก็คือ คุณยามาดะ โยชิโตะ ซึ่งเราจะขอแนะนำในครั้งนี้ คุณยามาดะ ปัจจุบันอายุ 40 ปี มีบ้านอยู่ที่จังหวัดไอจิ เขตนิชิคาซึไก เริ่มเลี้ยงปลารันชูอย่างจริงจังมาประมาณ 20 ปี (รวมเลี้ยงเล่น ๆ ด้วย กว่า 30 ปี) ถือได้ว่าเป็นผู้เลี้ยงปลารันชูวัยหนุ่ม ซึ่งได้ก่อตั้งสมาคมโอวาริยูเงียะไค ในเขตจังหวัดไอจิ (โอวาริเป็นชื่อเรียกหัวเมืองนาโงย่าในสมัยก่อน, ยูเงียะ หมายถึง ปลาชั้นเยี่ยมยอด ส่วนคำว่า ไค แปลว่า สมาคม) คุณยามาดะ เเป็นผู้ซึ่งมีความสนใจมุ่งมั่นเกี่ยวกับปลารันชูเปี่ยมล้นคนหนึ่ง

บ่อปลา 15 บ่อ ซึ่งทำด้วยคอนกรีต คุณยามาดะกล่าวว่าใช้เวลาก่อนทำงานในช่วงเช้าดูแลปลา ในบ่อจนสามารถผลิตรันชูชั้นเยี่ยมยอดระดับโอเซกิได้

้เริ่มก่อตั้งสมาคมขึ้นโดยมีเป้าหมายอยากให้มีผู้สนใจเลี้ยงปลารันชูเพิ่มมากขึ้นในบริเวณเมือง เซชู และเมืองชินคาวาโจ ซึ่งเป็น เมืองใกล้ ๆ กัน ความมุมานะของคุณยามาดะเป็นผลซึ่งสมาคม โอวาริยูเงียะไค ดำเนินงานมาได้ด้วยดี และได้จัดงานประกวดปีละครั้ง ถึงปี 2547 นับเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ในปัจจุบันนี้นอกจากในบริเวณของคุณยามาดะแล้ว ก็ยังมีเขตของชินคาวาโจร่วมด้วย
สมาคมโอวาริยูเงียะไค ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 100 คน เป็นสมาชิกท้องถิ่น 20 คน สมาชิกท้องถิ่นเหล่านี้ต่างก็มารวมตัวกันที่บ้าน และมีการศึกษาการเลี้ยงปลา แลกเปลี่ยนปลาซึ่งกันและกัน คุณยามาดะเริ่มเลี้ยงปลารันชูเมื่อเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ซึ่งในตอนนั้นก็เริ่มรู้จักเมืองยาโตมิแล้ว เมื่อพอโตขึ้น ก็เลี้ยงปลาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปลาทอง เลี้ยงปลามาอยู่หลายประเภท จึงได้แวะเวียนไปที่ร้านขายปลาแถวบ้านบ่อย ๆ และเริ่มรู้จักปลารันชู เมื่อเห็นแล้วก็เริ่มอยากได้ปลารันชูขึ้นมา ตอนนั้นคุณยามาดะเริ่มรู้สึกหลงไหลในเสน่ห์ของปลารันชู (คุณยามาดะ กล่าวว่า ในสมองนึกถึงปลาทีไร ก็เห็นแต่ภาพปลารันชูว่ายน้ำอยู่)
บ่อปลา 15 บ่อ ซึ่งทำด้วยคอนกรีต คุณยามาดะกล่าวว่าใช้เวลาก่อนทำงาน
ในช่วงเช้าดูแลปลาในบ่อจนสามารถ
ผลิตรันชูชั้นเยี่ยมยอดระดับโอเซกิได้

คุณยามาดะเมื่อเลิกเรียนก็จะวิ่งไปร้านขายปลาทุกวัน ในสมัยเป็นนักเรียนประถมนั้นปลารันชูยังมีราคาสูงเกินไปที่เขาจะสามารถซื้อได้ จึงได้ซื้อลูกปลาที่มีราคาไม่กี่ร้อนเยนมา เริ่มเรียนรู้ และก็เริ่มเพาะพันธุ์ปลารันชูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ก่อนที่คุณยามาดะจะแต่งงาน สถานที่ออกเดทกับภรรยา ก็คือ ร้านขายปลา "แฟนผมคงชอบ" พูดไปก็หัวเราะไป เขาได้สมัครเป็นสมาชิกรักปลารันชูท้องถิ่นเมื่อ 28 ปีก่อนและได้ส่งปลาเข้าประกวดในงานประกวดทั่วประเทศของสมาคมรันชูแห่งประเทศญี่ปุ่น ครั้งแรก ก็คือ งานประกวดที่กรุงโตเกียวเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ในตอนนั้นได้ส่งปลาโทไซเข้าประกวด และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในอันดับต้น ๆ

เขากล่าวว่า "ตอนนั้นปลาของตัวเขาเองที่ส่งประกวด มีขนาดเล็กมาก ประมาณหัวนิ้วโป้ง เพื่อน ๆ ที่ไปด้วยก็แซวว่า ดูขนาดแล้วต่างกับขนาดปลาโทไซของคนอื่นมาก โดนกินแน่เลย เขารู้สึกอายมาก อย่างไรก็ตามปลาของเขาก็ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบอย่างสวยงาม ตั้งแต่ตอนนั้นมา สายตาในการดูปลาของเขาก็ได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นดูปลาขั้นประกวดในงานระดับประเทศ เขาได้สะสมเทคนิคการเลี้ยง และประสบการณ์ ปลาของเขาได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบในงานประกวดทั่วประเทศ (นิจิรัน) และได้รับรางวัล และเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมากมายในงานประกวดคิงโจไค ความสามารถของเขานำมาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ รางวัลโอเซกิ งานระดับประเทศ ถึง 3 ตัว

คุณยามาดะทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์ ชั่วโมงการทำงานนั้นก็เริ่มตั้งแต่ 8.00-18.00 น. ก็ใช่ว่าจะมีเวลามากเพียงพอในการที่จะเลี้ยงปลารันชู การให้อาหารปลาจะใช้เครื่องให้อาหารตั้งเวลาอัตโนมัติ (ตั้งแต่ 8.00-18.00 น. ช่วงที่ไม่อยู่บ้านก็จะให้อาหารตกลงไปแค่ 1 ครั้งเท่านั้น) การให้อาหารหลัก ๆ นั้น จะให้ตอนช่วงตื่นนอนตอนเช้า (ตอนเช้า 3 ครั้ง ห่างกัน 30 นาที โดยดูสภาพปลาไปด้วยและให้อาหารไปด้วย) ปลาในงานประกวดทั่วประเทศในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ แล้วปลาโทไซจะมีขนาดใหญ่กว่าปีก่อน ๆ วิธีการเลี้ยงของคุณยามาดะนั้น รู้สึกว่าจะให้อาหารปลาน้อยกว่าผู้รักการเลี้ยงปลาคนอื่น ๆ

ปลาที่ได้รางวัลรุ่นโทไซโอเซกิในปีนี้ ทั้ง 2 ตัว เป็นไข่มาจากแม่ปลาตัวเดียวกัน แต่พ่อปลาคนละตัว ถือว่าเป็นพี่น้องต่างพ่อ หลังจากที่พ่อแม่ปลาวางไข่แล้ว เขาคัดปลาครั้งแรกโดยดูที่หางก่อน

สองอาทิตย์ต่อมาจากการเลือกครั้งแรก "ไม่ค่อยมีเวลา" คุณยามาดะบอกว่า ดูที่หาง ว่ากางสวยไหม จากนั้นก็เอาปลาไปใส่ในบ่อ 150 x 150 cm ใส่ไป 150 ตัว ต่อบ่อ เลี้ยงรวม ๆ กัน หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ เลือกตัวที่รูปทรงด้อยกว่าออก จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน ในบ่อ 150 x 150 cm ก็เหลือปลา 25 ตัว ต่อบ่อ หลักการคิดของคุณยามาดะก็คือ ใน 1 เดือนแรก จะพยายามเลี้ยงปลาให้มีขนาด และความอ้วนพอ ๆ กัน และการให้อาหารในช่วงแรก ก็จะให้ลูกไร หลังจากนั้นจะให้หนอนแดงและอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำ

 
วันที่ไปสัมภาษณ์เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน ซึ่งตอนนั้นงานประกวดจบไปแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการส่งเข้าประกวดในงานคิงโจไคในเมืองนาโงย่าเท่านั้น ฉะนั้นจึงเป็นช่วงซึ่งน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของคุณยามาดะจะมีสีเขียว และอาหารปลาก็จะน้อยลง ตอนสัมภาษณ์คุณยามาดะได้ตักปลาจากบ่อน้ำสีเขียวขึ้นมาโดยไม่ได้เลือก และเอามาให้ดู เราก็ดีใจ และขอเข้าไปถ่ายรูปปลาโทไซ แค่ปลาโทไซก็สามารถถ่ายได้ถึง 16 ตัว อันที่จริงแล้ว ทั้ง ๆ เป็นช่วงหลังการประกวดทั่วประเทศ ปรากฎว่ามีปลาโทไซว่ายอยู่ในบ่อตั้งเกือบร้อยตัว น่าทึ่งจริง ๆ
ปลาโทไซ ของคุณยามาดะ
   

 

ลูกปลารันชูของคุณยามาดะนั้น หลังจากในเดือนแรกคุณยามาดะจะค่อย ๆ เลือกปลาอย่างจริงจัง ด้วยรสนิยมของตัวเองขึ้นมา และคุณยามาดะอาศัยวิธีการเลี้ยง ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาที่มากล้นจนเกินคาดเดาเมื่อเทียบกับอายุของเขา เขาค่อย ๆ เลี้ยงปลาขึ้นมา โอ้ ! ยอดเยี่ยมจริง ๆ คุณยามาดะก็ตอบว่า ตัวเองคิดว่าวิธีการเลี้ยงไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไร แต่คิดว่าตัวเขามีพรสวรรค์ในการดูปลามากกว่า

จนถึงปีที่แล้วก็เคยได้รับรางวัลอิโตโช(รางวัลที่ 1) และนิโตโช (รางวัลที่ 2) มาแล้ว ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วตรงจุดไหน เขาก็ตอบว่า ปีที่แล้วเลี้ยงโดยดูความอ้วนของท้องกับหาง ส่วนปีนี้นอกจากดูส่วนนั้นแล้ว ยังดูหาง และศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงให้หางมีรูปทรงดี เนื่องจากว่าปีที่แล้วปลานิไซ รู้สึกว่าจะแพ้ตัวอื่นที่หาง แต่วิธีการเลี้ยงไม่ได้แตกต่าง แน่นอนวิธีการเลี้ยงปลาและผลิตปลาไม่ได้เปลี่ยนกันง่าย ๆ

คุณยามาดะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของตัวเองก็คือ การหาวิธีการเลี้ยง โดยการปรับ เมื่อถามว่าปีนี้รู้สึกอย่างไรที่ได้รับรางวัล เขาตอบว่า รู้สึกตื่นเต้นจนเอวอ่อน เกือบจะนั่งลงไปเลย โดยตอนแรกจะเป็นการประกาศผลการตัดสินปลารุ่นนิไซ ในรุ่นนิชิโอเซกิ (ตะวันตก) ก่อน พอหันกลับไปดูก็เห็นว่าเป็นปลาของตัวเอง มือก็สั่นไปหมด ตอนปลาโทไซ นั้น ตอนแรกก็ประกาศผลนิชิโอเซกิ ได้ยินมาจากเพื่อนว่า ได้ พอมองไปไกล ๆ ก็เห็นว่าเป็นปลาของตัวเองจริง ๆ และก็เห็นอีกว่า ฮิงาชิโอเซกิ (ตะวันออก) ก็เป็นปลาของตัวเองอีก ดีใจมากจริง ๆ เลย เขาพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้ม

ในตอนแรกที่ได้รับรางวัลปลายอดเยี่ยมของสมาคมท้องถิ่นก็ดีใจแล้ว แต่ได้รับรางวัลปลายอดเยี่ยมในงานประกวดทั่วประเทศ (นิจิรัน) ยิ่งกว่านั้นปลาทุกตัวยังได้รับรางวัลระดับโอเซกิอีก ความยอดเยี่ยมของคุณยามาดะนั้นใคร ๆ ก็คงยอมรับ

นับแต่นี้ไป เราคงได้เห็นการพัฒนาของคุณยามาดะ โยชิโตะ และเขาก็คงจะแสดงให้เราได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาว่า ไม่ธรรมดา เลยจริง ๆ

ข้อมูล และรูปภาพ จากหนังสือตำนานปลาทอง(Kingyo Denshow) เล่ม 7 และเล่ม 8

 

บ่อปลา 15 บ่อ ซึ่งทำด้วยคอนกรีต
คุณยามาดะกล่าวว่าใช้เวลาก่อนทำงาน
ในช่วงเช้าดูแลปลาในบ่อ จนสามารถผลิตรันชูชั้นเยี่ยมยอด ระดับโอเซกิ ได้
บ่อปลารันชูของคุณยามาดะ
มีบ่อคอนกรีตขนาด
1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 12 บ่อ
ขนาด 3.0 x 1.5 เมตร จำนวน 3 บ่อ